Termeni legali Next level Band este marca inregistrata, detine  și administrează la adresa www.nextlevelband.ro (“Site-ul”) un web-site prin intermediul căruia sunt prezentate informații despre serviciile și produsele furnizate de către Societate prin intermediul formatiei Next Level Band precum și o serie de informații diverse având drept scop promovarea serviciilor și produselor sale sau în scopul îndeplinirii unor dispoziții legale. Utilizatorii site-ului pot comanda anumite servicii și produse oferite de către prestator, prin intermediul site-ului, telefonic, prin email.

Utilizarea site-ului sau a serviciilor formatiei implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor. Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului se adresează persoanelor peste 18 ani sau minorilor cu vârsta între 14-18 ani care au acordul părinților pentru vizitarea Site-ului. Site-ul este administrat în exclusivitate de către personalul nostru. Pentru utilizarea Site-ului este necesar să citiți și să acceptați aceste condiții și termeni în totalitate.

Vizitarea în continuare a Site-ului presupune că sunteți de acord cu aceste condiții și termeni!

Prestatorul își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Condițiile și Termenii. Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat aceste Condiții și Termeni în totalitate. În cazul în care nu acceptați Condițiile și Termenii prezentate, vă rugăm să nu mai utilizați acest site sau serviciile formatiei Next Level Band.

Întregul conținut al acestui site (imagini, texte, grafică, simboluri, mărci comerciale, logo-uri) elemente de grafică web, scripturi, programe și baze de date) este proprietatea exclusivă a noastra și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul site-ului www.nextlevelband.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților firmei noastre.

RESPONSIABILITATE PRESTATOR ( NEXT LEVEL BAND)

           Toate aspectele referitoare la eveniment sunt responsabilitatea totala a beneficiarului. PRESTATORUL nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de către beneficiar sau de către terții cu care utilizatorul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a lipsei numarului de invitati estimat de beneficiar, locatie necorespunzatoare desfasurarii activitatii, lipsa de spatiu pentru echipament, personal sau invitati, lipsa curentului electric 230V stabil si care sa reziste la o putere de 9.9kw pe faza, minim doua faze de curent electric, despartirea sau decesul unor persoane cu rol important in desfasurarea evenimentulu, sau alte aspecte ce ar putea duce la anularea, amanarea sau schimbarea locatiei evenimentului, sau care fac ca evenimentul sa aibe un profit financiar mult mai mic decat cel la care se asteapta organizatorul.
            Avansul achitat la semnarea contractelor, reprezinta garantia ca formatia a rezervat pentru beneficiar, personalul si echipamentele astfel incat sa poata realiza prestatia la evenimentul din data, ora si locatia prevazute in contract. Prestatia formatiei Next Level Band sau a altor servicii asigurate de  partenerii nostrii nu este conditionata de prezenta persoanelor la locatia precizata in contract la data si ora evenimentului, beneficiarul fiind responsabil de organizare si este obligat sa achite integral sumele din contract indiferent daca este sau nu prezent.
          In cazul anularii evenimentului de catre beneficiar, renuntarea la serviciile speficate in contract precum si orice amanare sau modificare ce tine de data, ora sau locatie, duce automat la pierderea avansului achitat prestatorului si poate duce si la alte plati suplimentare si penalizari in functie de conditiile prevazute in contractul de prestari servicii. Orice schimbare de ora, data sau de locatie se face doar cu acordul scris si semnat  al reprezentantului formatiei sau echipei prestatoare si poate atrage dupa sine plata unui nou avans si majorari substantiale ale pretului initial. Prestatorul si echipa Next Level Band nu garanteaza posibilitatea schimbarii datei, orei sau locatiei prevazute in contracte, aceste modificari daca se fac fara un acord scris si semnat al ambelor parti contractuale, duc automat la anularea contractului, pierderea avansului achitat initial si poate duce la alte costuri si penalitati prevazute in contracte, iar Next Level Band precum si celelalte servicii oferite de noi nu vor fi prezente la evenimentul beneficiarului.

Prevederi diverse:

Furnizarea de către orice client de informații false, incomplete, omisiunea furnizării informațiilor necesare (incluzând, dar fără limitare, prezentarea sub o identitate falsă, atribuirea unei astfel de identități altei persoane, prin folosirea frauduloasă a unui document de orice tip, întrebuințarea identității reale a altei persoane, pentru a induce sau menține în eroare Next Level Band, în vederea producerii unei consecințe juridice) în orice comunicare cu reprezentantii sau societatile reprezentate de noi, indiferent de modalitatea utilizată ( ex.: telefonic, scris, electronic) reprezintă responsabilitatea exclusivă a persoanei respective și poate atrage răspunderea acesteia, conform legii. În astfel de cazuri, persoanele fizice si juridice implicate in proiectul Next Level Band sunt exonerate  de răspundere în acest sens, inclusiv pentru operațiunile întreprinse de Next Level Band pe baza unor astfel de informații false, incomplete ori în lipsa informațiilor necesare.

Legea aplicabila:

Prin vizitarea site-ului utilizatorul este de acord că orice dispută cu privire la utilizarea să fie guvernată în conformitate cu legile României iar nivelul de jurisdicție este reprezentat de către instanțele de drept comun competențe din România. Site-ul poate fi accesat de pe întreg teritoriul României cât și din afară României; accesarea sa din afara României este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

În cazul în care nu agreați condițiile și termenii mai sus arătate, va rugăm să nu folosiți site-ul si serviciile oferite de Next Level Band precum si celelalte produse si servicii oferite de Next Level Band.